16 maj

Już wkrótce konferencja „Autyzm w szkole”

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu we współpracy z Fundacją Na Niebiesko z Obornik i poznańską Fundacją na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych FIONA organizują 4 czerwca konferencję pod hasłem „Autyzm w szkole”. Odbędzie się ona w godzinach od 10:00 do 17:00 w Auli, w budynku głównym Akademii przy ulicy Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu. Spotkanie odbywa się z myślą o rodzicach, nauczycielach, terapeutach oraz wszystkich zainteresowanych głosem każdej ze stron. Motywem przewodnim konferencji będzie miejsce dziecka ze spektrum autyzmu (ASD) w procesie edukacyjnym.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy program wydarzenia, które poprowadzi Wojciech Załustowicz:

10:00-10:10   POWITANIE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI
10:10-10:30   Prawne regulacje kształcenia dziecka z autyzmem.
Renata Jocz, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania kierownik II Oddziału Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych
10:30-10:50   Co w praktyce wynika ze zmian w przepisach. Jakie są dostępne opcje edukacyjne dla dzieci z ASD.
Elżbieta Olszak, Ośrodek Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu
10:50-11:50   Jak uczą się dzieci ze spektrum autyzmu? Mocne i słabe strony funkcjonowania dziecka ze spektrum autyzmu w procesie edukacji.
dr Barbara Winczura, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością
11:50-12:30   ZA w szkole. O potrzebie zrozumienia wyzwań dziecka z ASD w szkole.
Katja Schroedinger, autorka bloga Koci Świat ASD, osoba dorosła ze zdiagnozowanym Zespołem Aspergera (ZA)
12:30-12:50   PRZERWA KAWOWA
12:50-14:10   Uczeń ze spektrum autyzmu w procesie edukacji.  – otwarty panel dyskusyjny
Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Kowalik, Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych AWF
Paneliści:
  1. Renata Jocz, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania kierownik II Oddziału Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych
  2. Elżbieta Olszak, Ośrodek Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu.
  3. dr Barbara Winczura, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością
  4. Anna Barwik,  Zespół Szkół nr 31 w Toruniu z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem
  5. prof. UAM dr hab. Marek Budajczak, UAM Poznań, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Poradnictwa Społecznego
  6. Sławomir Wrembel – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarte drzwi, Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum „Otwarte Drzwi” w Poznaniu
Prelegenci oraz goście reprezentujący każdy z wymienionych wcześniej modeli edukacyjnych podejmą rozmowę na temat wyboru modelu edukacyjnego dziecka, plusów i minusów, potrzeb i ograniczeń.
14:10-14:30   Podsumowanie dyskusji
prof. dr hab. Stanisław Kowalik, Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych AWF
Kierunki rozwoju metod i podejścia do uczniów z ASD w szkolnictwie. Znaczenie i metody odpowiedniego przygotowania kadry pedagogicznej w obliczu zmieniających się trendów w edukacji. Perspektywy.

14:30-14:50   PRZERWA KAWOWA

14:50-16:30   Autyzm w szkole – dobra praktyka w pracy z uczniem wyjątkowym.
Anna Janiak i Elżbieta Olszak, Fundacja na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych FIONA

Interaktywny wykład o znaczeniu indywidualnego podejścia w określaniu przyczyn zachowania dziecka z ASD. Studium przypadków, omówienie różnych sposobów radzenia sobie z wyzwaniami.
16:30-16:50   TACY JAK WY – projekcja filmu

Partnerami wydarzenia są również: Radio Merkury, TVP 3 Poznań, portal polskiautyzm.pl, Grupa Wydawnicza Harmonia, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi z Poznania, firma YANLAB oraz blog Autyzm w Szkole.

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie: http://konferencjaautyzmwszkole.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.