17 maj

Skan tomografii wykryje w przyszłości ASD?

Źródło: The Autism Site

Francuscy naukowcy odkryli biomarker w mózgach dzieci, który może pozwolić zdiagnować autyzm u dwulatków.

Nowe odkrycie może być wielkim krokiem naprzód w diagnozie oraz leczeniu, ostatecznie zmieniając życie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Nowe odkrycia w technologii neuroobrazowej umożliwiły zlokalizowanie małego odstępstwa od normy, ukrytego w płytkim fałdzie w rejonie ośrodka Broki.Ta część mózgu odpowiada za używanie języka oraz komunikację. Obecność autystycznego biomarkera może pomóc wyjaśnić, dlaczego ASD dotyka właśnie tych sfer funkcjonowania.

Naukowcy z francuskiej Marsylii skupili się na biomarkerze nazywanym bruzdą kanałową, położoną na dnie kory mózgowej;wszystkie fałdy na powierzchni mózgu rozwijają się zaczynając od tego kanału, który prawdopodobnie formuje się w wieku rozwojowym. W toku badań chłopców z autyzmem, porównywanych z grupą kontrolną, badacze odkryli, że u dzieci z ASD była wyraźnie płytsza, niż to było w grupie kontrolnej. Głębokość tej bruzdy wydawała się także korelować ze społeczną komunikacją i umiejętnościami posługiwania się językiem.

Obecnie autyzm jest diagnozowany na podstawie obserwacji zachowania. Odkrycie biomarkera chorobowego może dać szansę na postawienie trafnej diagnozy w wieku dwóch lat. Z tak wczesną diagnozą, rodzice mogliby rozpocząć wczesną interwencję i leczenia. Autyzm pozostaje zagadką dla naukowców, lecz postępy takie, jak odkrycie biomarkera we Francji pozwolą ujawnić nowe fakty na temat zaburzenia cały czas. Wyobraźmy sobie, że zmiany mogą pozwolić rodzicom otrzymać diagnozę na podstawie skanu tomografii komputerowej, coś, co może być możliwe w przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.