O NAS

Niebieska-fala.pl to serwis informacyjno-publicystyczny działający przy Fundacji Aktywnych FURIA, który powstał z inicjatywy młodych, wykształconych i aktywnych zawodowo wolontariuszy FA FURIA, będących także od wielu lat zdiagnozowanymi osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).

 

Celem działalności Niebieskiej Fali jest z jednej strony dostarczanie kompleksowej informacji na temat oferty organizacji pozarządowych oraz instytucji pomocowych dla osób z ASD i ich rodzin na terenie Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego, jak również zagranicznych doniesień dotyczących ASD, a z drugiej strony – budowanie wizerunku osób z autyzmem jako aktywnych, zdolnych do zdobycia wykształcenia oraz podjęcia zatrudnienia dostosowanego do ich potencjału i potrzeb.

Świadomości odrębności każdej z osób z ASD, pragniemy nawiązywać kontakt: z nastoletnimi i dorosłymi osobami z ASD,  aby dzielić się z nimi swoimi doświadczeniami i wspierać ich w trudnych momentach, z ich rodzicami, aby pomóc im zrozumieć wyzwania, przed jakimi mogą stanąć ich dzieci z ASD oraz dać im nadzieję na odnalezienie swojego miejsca w społeczeństwie. Nasz projekt dedykujemy również wszystkim zainteresowanym, aby móc przyczyniać się do wzrostu świadomości na temat autyzmu i poszerzać horyzonty społeczeństwa.

Dzięki zakładce English Corner adresujemy nasz serwis również do użytkowników języka angielskiego, podczas gdy Kącik Czytelniczy daje możliwość zabrania głosu innym osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Jesteśmy otwarci na nadsyłane teksty, pytania i sugestie.

We wszystkich sprawach prosimy o kontakt na adres: niebieska-fala@fundacja-furia.pl.

NASZ ZESPÓŁ

 

Jerzy „Yorgi” Janiak

Główny administrator serwisu. Wieloletni działacz na rzecz osób z ASD i wolontariusz, pracujący z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Z wykształcenia pedagog, prywatnie miłośnik i twórca muzyki, grafiki komputerowej oraz tworzenia różnych, przeróżnych innych ciekawych rzeczy.

Weronika Janiak

Redaktor i autorka całej treści słownej. Rzecznik walki o właściwe, wolne od fałszywych stereotypów postrzeganie osób z ASD i właściwe traktowanie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości. Zdeklarowany zwolennik wolnych decyzji.