O NAS

Niebieska-fala to serwis informacyjno-publicystyczny działający przy Fundacji Aktywnych FURIA, który powstał z inicjatywy młodych, wykształconych i aktywnych zawodowo wolontariuszy Fundacji Aktywnych FURIA, będących także od wielu lat zdiagnozowanymi osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).

 

Celem działalności Niebieskiej Fali jest z jednej strony dostarczanie kompleksowej informacji na temat oferty organizacji pozarządowych oraz instytucji pomocowych dla osób z ASD i ich rodzin na terenie Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego, jak również zagranicznych doniesień dotyczących ASD, a z drugiej strony – budowanie wizerunku osób z autyzmem jako aktywnych, zdolnych do zdobycia wykształcenia oraz podjęcia zatrudnienia dostosowanego do ich potencjału i potrzeb.

Świadomi odrębności każdej z osób z ASD, pragniemy nawiązywać kontakt: z nastoletnimi i dorosłymi osobami z ASD,  aby dzielić się z nimi swoimi doświadczeniami i wspierać ich w trudnych momentach, z ich rodzicami, aby pomóc im zrozumieć wyzwania, przed jakimi mogą stanąć ich dzieci z ASD oraz dać im nadzieję na odnalezienie swojego miejsca w społeczeństwie. Nasz projekt dedykujemy również wszystkim zainteresowanym, aby móc przyczyniać się do wzrostu świadomości na temat autyzmu i poszerzać horyzonty społeczeństwa.

We wszystkich sprawach prosimy o kontakt na adres: niebieska-fala@fundacja-furia.pl.

NASZ ZESPÓŁ

 

Jerzy „Yorgi” Janiak

Z wykształcenia pedagog wczesnoszkolny, wolontariusz Fundacji FIONA i prezes Fundacji Aktywnych FURIA. Od uzewnętrzniania się na konferencjach woli praktyczną pracę z rodzicami osób w spektrum autyzmu, nauczycielami i terapeutami. Pasjonat szerokiego spektrum robótek ręcznych
i kreatywnych: komponowania muzyki, tworzeni, kolekcjonowania instrumentów muzycznych, projektowania i szycia własnych pomysłów, historii średniowiecznej i wielu, wielu innych.

 

Weronika Janiak

Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu oraz politologii tamże. Redaktorka portalu „Niebieska-Fala” – serwisu informacyjnego Fundacji Aktywnych FURIA od kwietnia 2016 roku,
w ramach którego nawiązywała współpracę m.in. z gdańskim Wydawnictwem Harmonia, krakowskim Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gdańskim Wydawnictwem Pedagogicznym oraz Wydawnictwem Linia.

Od 2015 roku Wolontariuszka poznańskich fundacji: Fundacji FIONA i Fundacji Aktywnych FURIA. W ramach Fundacji Aktywnych FURIA – współpracowniczka przy realizacji takich projektów, jak „NieZAfiksowani”, koordynatorka projektu „JESTEŚMY”, a także współautorka poradników wydanych w ramach innowacji Wielkopolskich Innowacji Społecznych „Tłumacz/adwokat społeczny / Asystent osoby z ASD” z ramienia Fundacji Aktywnych FURIA. Współprowadząca wyjazdowe warsztaty dla rodziców. Konsultant merytoryczny w poznańskim Centrum Wspierania Relacji, redaktor merytoryczny poradnika wydanego w ramach projektu „Lekcja Akceptacji. Poznaj, zrozum, zaakceptuj”, prowadzonego przez poznańską Fundację Na Niebiesko. Prelegentka na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach poświęconych różnym zagadnieniom związanym ze spektrum autyzmu, szczególnie – podmiotowości osoby ze spektrum, motywacji w spektrum autyzmu, różnic poznawczych u osób neurotypowych i autystycznych. Administratorka grupy Kobiety ze spektrum autyzmu na portalu Facebook.