13 lut

[RECENZJA] A. Prokopiak, Autonomia osób ze spektrum autyzmu. Predyktory psychospołeczne, wyd. UMCS, Lublin

Książka dr Anny Prokopiak wydana jeszcze w 2020 roku przez wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to jedna z bardziej aktualnych diagnoz postrzegania osób w spektrum autyzmu w Polsce oraz ich sytuacji, jaka ukazała się w ostatnim czasie.

Czytaj dalej