2 cze

Zaproszenie do udziału w badaniach prof. Hersh

Profesor Marion Hersh z Wydziału Bioinżynierii Medycznej Uniwersytetu Glasgow w Szkocji poszukuje kobiet z ASD w wieku od 16 lat w normie intelektualnej do przeprowadzenia wywiadu badawczego.

Tematem badań jest zwiększenie szans autystycznych kobiet w zakresie zatrudnienia oraz edukacji. Profesor Hersh będzie w Polsce w dniach od 15 do 23 czerwca. W tym czasie na osobistą rozmowę można umówić się na Śląsku, lecz istnieje również możliwość wypełnienia ankiety, czy wywiadu telefonicznego (również przez Skype). Badania dotyczyć będą doświadczeń kobiet z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, uczących się, zatrudnionych, jak i bezrobotnych. Obejmują różne sfery życia autystycznych kobiet, w tym napotykane bariery, wsparcie, potrzebną pomoc, jak również różnice w doświadczeniach kobiet i mężczyzn ze spektrum autyzmu oraz lepsze dopasowanie usług i wsparcia do potrzeb autystycznych dziewcząt i kobiet. Prowadzenie badań w różnych krajach będzie pomocne w rekomendacji dobrych praktyk.

Badania zostały zatwierdzone przez komisję etyki Uniwersytetu Glasgow.

Szczegółowych informacji w języku polskim udziela profesor Marion Hersh pod adresem marion.hersh@glasgow.ac.uk lub polska asystentka pani profesor, Hanna Pasterny pod adresem hanna.pasterny@cris.org.pl.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.