10 Mar

[RECENZJA] David M. Allen „Krytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodzice. Jak wyznaczać granice i budować zdrowe relacje”

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego wydało książkę znanego amerykańskiego psychoterapeuty integracyjnego, Davida M. Allena dotyczącą zdrowych relacji z rodzicami oraz stawiania granic.

Osoby w spektrum w sposób szczególny narażone są na dysfunkcjonalność rodzinnych i krewniaczych relacji. Strategie ukrywania i odwracania uwagi są niestety częste we wzajemnych relacjach interpersonalnych, co może potęgować agresję, konfrontacyjne nastawienie lub strategie unikowe. Powszechne są również nadmierne osądy lub nadopiekuńczość, co stwarza ryzyko wytworzenia destrukcyjnych nawyków, w myśl zasady, że lepszy jest znany dyskomfort, niż nieznana wygoda.

Z tego względu, niniejsza książka może się stać dobrą wskazówką, jak postępować w przypadku stosowania przez rodziców jasno nazwanych, określonych zachowań. Pozwala zrozumieć ciągłość stosowanych mechanizmów oraz odkrywa przed czytelnikami tajniki przyczyn i skutków zachowań obowiązujących w danej rodzinie. Autor posługuje się studiami przypadków oraz przykładami rozmów odbytych przez bohaterów, by pokazać pewne – często trudne do odkrycia – mechanizmy w relacji rodziców i dzieci. Terapeutyczna wrażliwość sprawia, że temat relacji rodzinnych zyskuje nowe, lepiej poznane oblicze.

Książka składa się z dziewięciu rozdziałów i podsumowania, każdego z nich poświęconego innym aspektom relacji. Równie ważne, jak nazwanie pewnych dysfunkcyjnych mechanizmów i demaskowanie ich wpływu na rodzinne relacje, jest przeciwdziałanie im negatywnym skutkom. Podstawą takiego działania jest świadomość ich istnienia, którą ta książka niewątpliwie umożliwia. Dlatego stanie się przydatną lekturą nie tylko dla świadomych dzieci, ale również rodziców i krewnych, którzy będą chcieli dowiedzieć się czegoś więcej na temat istoty relacyjności.

Weronika Janiak

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.