16 gru

[ZAPOWIEDŹ] A. Budzińska, SKUTECZNA TERAPIA DZIECKA Z AUTYZMEM Praktyczny poradnik dla terapeutów i rodziców, wyd. GWP

Zapraszamy do zapoznania się z informacją prasową na temat książki A. Budzińskiej „SKUTECZNA TERAPIA DZIECKA Z AUTYZMEM Praktyczny poradnik dla terapeutów i rodziców”, wydanej przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Metody i techniki stosowanej analizy zachowania

Wczesna diagnoza i jak najszybsze rozpoczęcie skutecznej terapii mogą znacząco wpłynąć na funkcjonowanie dziecka z autyzmem oraz całej jego rodziny. Dają niepowtarzalną szansę na godne i samodzielne życie.

W przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu kluczowa jest terapia o udowodnionej naukowo skuteczności – stosowana analiza zachowania, zwana też terapią behawioralną. Autorka, specjalistka z wieloletnim doświadczeniem, szczegółowo omawia praktyczne kwestie związane z kolejnymi etapami terapii. Wyjaśnia, jak stworzyć zindywidualizowany system motywacyjny, jakie techniki terapeutyczne najlepiej stosować, jak ocenić i rozwijać sfery deficytowe oraz jakie programy wprowadzać, w miarę jak dziecko robi postępy. Wskazuje konkretne metody radzenia sobie z zachowaniami utrudniającymi naukę i codzienne funkcjonowanie. Podkreśla również wagę odpowiedniej organizacji przestrzeni terapeutycznej i zaangażowania rodziców w proces terapii, tak aby stał się stylem życia rodziny.

Ta niezwykle potrzebna książka to niezbędnik osób zajmujących się dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i prowadzących terapię takich dzieci. Autorka w bardzo jasny i przystępny sposób prezentuje wiele praktycznych wskazówek i metod pracy o naukowo udowodnionej skuteczności. Korzyści z lektury odniosą zarówno terapeuci, jak i rodzice – tworzący swego rodzaju zespół terapeutyczny, pomagający dziecku skuteczniej i szybciej rozwijać pożądane umiejętności. Osoby chcące poszerzyć wiedzę zdobytą dzięki tej książce mogą skorzystać z platformy edukacyjnej „Kwadrans dla terapii”.

W książce – w praktyczny i przystępny sposób – zostały omówione takie zagadnienia, jak:

• charakterystyka zaburzenia ze spektrum autyzmu;
• wybór skutecznej terapii;
• budowanie relacji z dzieckiem;
• tworzenie efektywnego systemu motywacyjnego;
• angażowanie rodziców w proces terapii;
• określenie umiejętności, które należy rozwijać podczas terapii;
• tworzenie zindywidualizowanego programu terapeutycznego, dostosowanego do potrzeb i możliwości dziecka;
• przygotowanie miejsca do nauki i dobór materiałów edukacyjnych;
• pisanie programów edukacyjnych, prowadzenie rejestracji i ustalanie kolejnych kroków uczenia;
• monitorowanie i ocena postępów;
• radzenie sobie z zachowaniami niepożądanymi przez uczenie zachowań alternatywnych;
• rozwijanie samodzielności u dziecka;
• kształtowanie podstawowych kompetencji społecznych i zachowań werbalnych.

Doktor Anna Budzińska, psycholog i terapeutka, uczy dorosłych w Polsce i innych krajach europejskich oraz Stanach Zjednoczonych, jak radzić sobie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wie, jak uczyć skutecznie. Niczym przewodnik prowadzi czytelnika przez 33 rozdziały książki, omawiając najistotniejsze kwestie związane z wychowaniem i nauką dziecka z autyzmem. Pisze językiem prostym, zrozumiałym, nie omijając trudnych terminów i problemów. Tłumaczy wszystko słowem, obrazem, przykładem, odwołując się jednocześnie do danych z badań naukowych. Jej celem jest przekazanie nie tego, co należy wiedzieć, lecz tego, co należy umieć, będąc rodzicem, nauczycielem czy terapeutą dziecka z autyzmem.
Niniejsza książka to swego rodzaju elementarz, przewodnik dla każdego odbiorcy. Nie należy jej pominąć.

prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.