15 lip

[RECENZJA] Ty tu rządzisz. Jak ujarzmić lęk i przestać się zamartwiać Joel Minden

Lęk w pewnym sensie jest naszą codziennością.

Trudno odszukać kogoś, kto nie odczuwałby lęku, jednocześnie coraz więcej jest osób dla których lęk staje się przeszkodą w normalnym funkcjonowaniu. Niniejsza recenzja omawia książkę, której zadaniem jest pomóc właśnie tym, którzy czują, że lęk przejął kontrolę nad ich życiem.

Pozycja stworzona przez Joela Mindena- psychologa klinicznego specjalizującego się w terapii behawioralno-poznawczej lęku składa się z trzech części- pierwszej dotyczącej użytecznych prognoz zamiast fantazji lękowych; druga omawiająca działania; oraz trzecia koncentrująca się na akceptacji i przekierowaniu.

W części pierwszej w czterech rozdziałach omówione zostają znaczenia lękliwego umysłu, oraz jego wpływu na nasze funkcjonowaniu. Pokazane zostaje jak bardzo fantazje lękowe są zniekształcone, nierealistyczne, a co najgorsze- destrukcyjne. Autor wyjaśnia, że nie zawsze odróżniamy fantazje od realnego zagrożenia, stąd silne reakcje fizjologiczne nasze organizmu. Kiedy zaczynamy je identyfikować, zauważamy, że naszym problemem jest nadmierna kontrola. Dalej, warto byśmy się zastanawiali na ile nasz lęk jest bliski trafności , jak często też brak w nim realistyczności i zrównoważonego myślenia. Zaproponowane ćwiczenia są niezwykle konkretne, a koncentracja na nich pozwala na zmianę punktu widzenia. W ostatnim rozdziale niniejszej części ukazane zostają narzędzia, które wspierają budowanie użytecznych prognoz.

W kolejnej części, która również składa się z czterech rozdziałów autor opisuje skutki unikania, oraz jaki wpływ takie postępowanie ma na nasze reagowanie na lęk. Zwraca uwagę na fakt, że niepewność jest stanem, który warto zaakceptować i proponuje jak rozpocząć działania, które będą wspierające.

W części ostatniej poruszono potrzebę akceptacji i przekierowania swojej uwagi oraz aktywności. Uwypuklono znaczenie niepewności, natrętnych myśli, myśli egzystencjalnych, oraz wpływu uważnej akceptacji i innych metod, które mogą być pomocne przy fantazjach lękowych.

Zaproponowane przez Mindena ćwiczenia są bardzo konkretne i nie wymagają wielu narzędzi, poza zainwestowaniem czasu i odpowiednią motywacją. Być może sporo osób odnajdzie w nich wskazówki do radzenia sobie z uporczywymi myślami i trudnościami jakie wynikają z pojawienia się i rozprzestrzeniania obaw i natarczywych spostrzeżeń. Jednocześnie, jej formuła i sposób opisu stara się z łagodnością i bez osadów podejść do sytuacji osób doświadczających wszechogarniającego lęku.

Reasumując, niniejsza lektura jest doskonałym uzupełnieniem terapii, pomocnym przewodnikiem do pracy nad swoimi paraliżującym wyobrażeniami. Ponadto, udowadnia jak wiele tego co myślimy, chcemy trzymać pod kontrolą, jak bardzo trzymamy się utartych schematów i przekonań, oraz jak wiele w nasze życie może wnieść otwarcie się na zmianę i akceptacja tego co dzieje się tu i teraz.

Alicja Bogaczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.