1 cze

Podwojone DNA na 22 chromosomie ściśle związane z ASD

Dzieci z podwojonym DNA na 22 chromosomie niebędące w spektrum autyzmu często wykazują  zachowania charakterystyczne dla tego stanu.

Dodatkowa kopia ciągu genów na chromosomie 22 może mieć związek z autyzmem, według pierwszych badań, które mają dokładnie scharakteryzować większą grupę jednostek mających takie podwojenie. Duplikacja może doprowadzić do medycznych komplikacji, jak problemy ze wzrokiem czy sercem.

Region nazywany 22q11.2, jest najlepiej znany z usunięcia tego samego ciągu genów, który pierwotnie był łączony ze schizofrenią. Część badań wskazuje, że ludzie z ubytkami w rejonie 22q11.2 są narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia autyzmu, lecz według innych badań, rygorystyczne testy diagnostyczne nie wykazały zaburzeń ze spektrum autyzmu u większości z nich.

Podczas nowych badań, naukowcy dali 20-osobowej grupie dzieci z podwojeniami w rejonie 22q11.2 jedno lub dwa  standardowe testy diagnozujące autyzm, wykazując, że 5 z nich ma autyzm. Wyniki sugerują 25-procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia autyzmu u takich osób.

Wskazują również, że autyzm jest powszechniejszy u osób z podwojeniem w DNA niż z ubytkiem. “Nasze badania podpowiadają, podwojenie materiału genetycznego jest bardziej typowe dla autyzmu niż usunięcie” mówi kierownik badań Robert Schultz, dyrektor Centrum Badań nad Autyzmem w Szpitalu Dziecięcym w Filadelfii.

Jednakże, przewaga występowania autyzmu jest prawdopodobnie zawyżona, mówi Elliot Sherr, profesor neurologii i pediatrii  na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco, który nie był zaangażowany w badania. Ludzie w ogólnej populacji z podwojeniem w rejonie 22q11.2, którzy nie mają cech autystycznych nie mają powodu, by robić test genetyczny. „Te dzieci zostały poddane ocenie, ponieważ miały zaburzenia rozwojowe pewnego rodzaju”, mówi.

Od lat Schulz i jego współpracownicy robią genetyczne testy na dzieciach z zaburzeniami rozwoju, podobnie jak na członkach rodziny, którzy przychodzą do kliniki w Szpitalu Dziecięcym w Filadelfii. Spotkali się z ponad 1000 osobami którzy okazali się mieć usunięcie genu w rejonie 22q11.2. Lecz już w przeszłej dekadzie opracowali technologię wykrywania podwojenia w tym samym regionie. Jak dotąd, spotkali 37 osób z podwojeniem w obszarze 22q11.2, których byli w stanie włączyć do badań.

W toku badań, rodzice 28 dzieci wypełniło kwestionariusz oceniający społeczne i codzienne kompetencje, komunikację i cechy powiązanych czynników, takich jak ADHD (zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi) . Badacze odkryli, że niepokój, depresja i symptomy pokrewne do ADHD są powszechniejsze wśród dzieci z podwojeniem lub duplikacją niż u podobnych pod względem wieku i płci osób z 57 osobowej grupy kontrolnej..

Potem badacze ocenili 20 dzieci z podwojeniem DNA z użyciem rozszerzonego wywiadu rodzicielskiego nazywanego Autism Diagnostic Interview – Revised i w niektórych przypadkach the Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS), którzy wiąże się także z obserwacją kliniczną. Według testów, pięcioro z nich kwalifikowało się do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Wyniki sugerują, że aż jedna czwarta osób z podwojeniem DNA w rejonie 22q11.2 ma autyzm. Nawiązując do wyników badań, blisko 40 procent uczestników już ma diagnozę autyzmu, lecz te dane są bardziej adekwatne niż badacze przypuszczali, opierając się na doświadczeniach z ludźmi, którzy mieli ubytki w materiale genetycznym, mówią.

“Byliśmy bardzo zaskoczeni, że większość dzieci, które miały diagnozę autyzmu, spełniły także kryteria naszych badań” – mówi członek zespołu badawczego Tara Wenger, ekspert genetyki  w Szpitalu Dziecięcym w Filadelfii.

Medyczne ryzyko

Jednak badacze przebadali testem ADOS tylko ósemkę dzieci. Ich kierunkowa obserwacja jest często niezbędna do rozróżnienia tych które mają zarówno podwojenie w rejonie 22q11.2 i autyzm od tych, które mają jedynie pewne cechy autyzmu, mówi Carrie Bearden, profesor psychologii klinicznej na University of Pennsylvania, która nie była bezpośrednio zaangażowana w badania.

Na poparcie jej punktu widzenia, większość z piętnastki dzieci z podwojeniem materiału genetycznego niemająca diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu, ma pewne cechy na to wskazujące. Dzieci, które miały błędną diagnozę autyzmu mają tendencje do powtarzalnych zachowań, lecz nie problemów z kontaktami społecznymi, odkryli badacze.  Obecność powtarzających się zachowań odróżnia dzieci z diagnozą od tych, które jej nie mają, mówi Bearden.

Badacze odkryli, że dziewięciu z 37 uczestników z duplikacją ma problemy z sercem, 6 utraciło słuch, a 8 ma problemy ze wzrokiem, podobne zależności obserwuje się u osób z ubytkami materiału genetycznych.

Badania pokazują, że lekarze powinni uważnie badać dzieci z autyzmem pod kątem problemów zdrowotnych, mówi Wenger. “Wzięliśmy pod uwagę tuziny problemów medycznych u tych dzieci, które nawet nie wiedziały, że je mają, a część z tych schorzeń miała poważne skutki”, dodaje.

Te problemy medyczne różnią się u każdej osoby, sugerując, że inne warianty genetyczne mogą wpływać na efekt duplikacji. „Wydaje się prawdopodobne, że mechanizmy kompensacyjne gdziekolwiek w genomie, podobnie jak czynniki środowiskowe, odgrywają rolę”, mówi Marianne van den Bree, profesor neuropsychiatrycznej genetyki i genomiki na Uniwersytecie w Cardiff w Wielkiej Brytanii, która nie była zaangażowana w badania.

Kolejnym planem Tary Wegner i jej kolegów jest przyjrzenie się dzieciom z nietypowymi duplikacjami w regionie – tych mających mniej niż zwyczajowe 40 genów – by lepiej zrozumieć genetyczne modyfikacje różnych cech. Część genów może leżeć u podstaw wystąpienia autyzmu, podczas gdy inne mogą generować problemy zdrowotne, mówi.

Źródło: tutaj

Autor: Lidia Epstein, tłum. Weronika Miksza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.